Digital litteratur

Digital litteratur

torsdag 26. mars 2015

Litteraturkritikk på Hamar i går


Trond Haugen, Bernhard Ellefsen, Marta Norheim og Erik Bjeck Hagen gjestet Litteraturscena, Hamar, i går (onsdag 25. mars) for å diskutere litteraturkritikkens funksjon i fortid, nåtid og framtid. Kort oppsummert:
- Litteraturkritikk skal skape debatt og være modig.
- Litteraturkritikk starter med magefølelsen, men må begrunnes og 'rasjonaliseres'
- Litteraturkritikk på blogg er ingen trussel mot litteraturkritikere i etablerte medier (som nrk, Morgenbladet og Klassekampen) og er et fenomen vi allerede kan beskue i bakspeilet.

tirsdag 10. juni 2014

Festskrift

Henning H. Wærp og undertegnede har redigert følgende bok i anledning professor Ole Karlsens 60årsdag:

Fra Wergeland til Knausgård

Lesninger i nordisk litteratur


torsdag 28. november 2013

Analyzing Digital Fiction

Finally its here!
Alice Bell, Astrid Ensslin, Hans K. Rustad: Analyzing Digital Fiction.
http://www.routledge.com/books/details/9780415656153/

fredag 11. oktober 2013

Senter for forskning på nordisk poesiforskning!


CERCOP er navnet på et stort forskningsprosjekt om samtidspoesi, med deltakere fra Aalborg, Århus og Hedmark. Det er også navnet på det nyopprettede senteret for forskning på samtidspoesi i Norden. Les mer her: http://www.irgic.cgs.aau.dk/CERCOP/
Prosjektet vil omfatte poesi i ulike medier, inkl. digital poesi, som samspiller med eller inngår i ulike kunstarter, og som går på tvers av sjangrer. I så måte vil prosjektet også sørge for den nødvendige koblingen mellom poesihistorien (uavhengig av medium) og digital poesi, en kobling som etter mitt syn er helt nødvendig for at digital poesi for framtida blir å oppfatte som litteratur.

onsdag 24. juli 2013

Analyzing Digital Fiction soon to be published!

We (Alice, Astrid and myself) are working on the last details for the editing volum Analyzing Digital Fiction. The book presents an introductory chapter about the history of digital fiction and a short overview of conducted research. This is followed by ten chapters, each close reading one or a few digital works, and a closing chapter written by Roberto Simanowski.

See content list and Raine Koskimaa's review of the book here: http://www.routledge.com/books/details/9780415656153/onsdag 15. august 2012

Digital litteratur er mindre markeds- og bransjestyrt

Den amerikanske professoren og forfatteren Curtis White anklager den amerikanske bokbransjen for å være dominert av markedstenkning og styrt av litteraturkonsulenters smak. Det skaper f.eks. dårlige kår for avantgarde-litteratur og litteratur som stiller seg kritisk til sin egen bransje, ifølge White i essayet "The Last Word". I et nyere essay "The Latest Word" er han særlig skeptisk til nettets påvirkning på skjønnlitteraturens betingelser. Jeg deler hans skepsis til Amazons økende makt både på og utenfor digitale medier, men mener i motsetning til White at vi på nettet har litterære krefter og grupper som arbeider for det samme som White: en mindre markeds- og bransjestyrt skjønnlitteratur. Her er mitt svar (riposte) til White, publisert i EBR.